ขอบคุณความรู้ดีๆจาก WWW.OPENKORE.COM WWW.THAIKORE.COM WWW.OPKWIN.COM WWW.MOD2PLAY.COM และเวบอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ ณ.ทีนี้ด้วยนะคะ (ขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านบนนานแล้ว แต่เผื่ออาจมองกันไม่เห็นนะคะ เลยขอบคุณอีกรอบ)
เชิญชวนทำบุญแทนการเซทบอทให้โหลดฟรีคะ

ไม่บังคับนะคะ


แต่ใครเอาบอทไปใช้เองไม่ว่ากัน แต่ใครเอาบอทไปใช้ในทางธุรกิจ ไม่บริจาคขอให้จู้ดๆ อิอิ

ขอร้องจากใจ กรุณาอย่านำบอทไปขายเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

6/01/2554

Bot Openkore SVN - Revision 7840 Update 28/09/2011

Image

ชอบรูปนี้จริงๆ อิอิ


สำหรับคนที่พออ่านโค๊ดเป็น

เข้าไปใน src\Network\Receive\ServerType0.pm

หาคำว่า Commands::run('pm oJuBuJungo GM silence to me');

ตรง oJuBuJungo เปลี่ยนชื่อเป็น ชื่อตัวละครของท่านได้เลยนะคะ เป็นการสั่งให้บอทกระซิบหาตัวละครของคุณ เมื่อมีข้อมูลแพคเกจเกี่ยวกับ GM เช่น GM_silence,GM_req_acc_name,talkie_box แล้วจึง relog 600000000

บอทของเวบ Thaikore


OpenKore Evolution tRO Support


Openkore Evolution tRO Support [Renewal Patch Support] REV.2

แปลวิธีเซทด้านในเป็นภาษาไทยแล้ว

ข้อมูลที่แก้ไขในบอทว่างๆจะมาใส่เพิ่มคะ ^^ ขอไปเซทบอทต่อก่อง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดบอท


วิธีใช้ Enigma 1.0

Credit by : Sepumma

NMUKA

Credit by : NinkoMan

ActivePerl-5.12.3.12 04-MSWin32-x86-294330.msi

ActivePerl-5.10.1.1007-MSWin32-x86-291969

ActivePerl-5.8.9.827-MSWin32-x86-291969

ExamDiff Pro 5.0.1.10

Edit Plus 3.20

RagnaOpenkore Collection v1-10-4-10 Buy And Sell (โปรแกรมทำ Macro buy And Sell)
 Password: wigatech.blogspot.com

OpenKore Magic v1.2 (OpenKore Tool)

OpenKoreMagicSwordsmanSkillPreview

GRFTOOL win32-1.2.0

ActiveState.Perl.Dev.Kit.Pro.v9.0.0.292998

อันนีสำหรับคนที่มีปัญหาเปิดบอทไม่ได้นะคะ ใช้สำหรับไว้รีโมทไปดูให้คะ(ถ้าว่าง)


ข้อมูลการแก้ไขคะ

ข้อมูลแพ็คเกจที่ dump

typedef enum <unnamed-tag> {
HEADER_CA_LOGIN = 0x64,
HEADER_CH_ENTER = 0x65,
HEADER_CH_SELECT_CHAR = 0x66,
HEADER_CH_MAKE_CHAR = 0x67,
HEADER_CH_DELETE_CHAR = 0x68,
HEADER_AC_ACCEPT_LOGIN = 0x69,
HEADER_AC_REFUSE_LOGIN = 0x6a,
HEADER_HC_ACCEPT_ENTER = 0x6b,
HEADER_HC_REFUSE_ENTER = 0x6c,
HEADER_HC_ACCEPT_MAKECHAR = 0x6d,
HEADER_HC_REFUSE_MAKECHAR = 0x6e,
HEADER_HC_ACCEPT_DELETECHAR = 0x6f,
HEADER_HC_REFUSE_DELETECHAR = 0x70,
HEADER_HC_NOTIFY_ZONESVR = 0x71,
HEADER_CZ_ENTER = 0x72,
HEADER_ZC_ACCEPT_ENTER = 0x73,
HEADER_ZC_REFUSE_ENTER = 0x74,
HEADER_ZC_NOTIFY_INITCHAR = 0x75,
HEADER_ZC_NOTIFY_UPDATECHAR = 0x76,
HEADER_ZC_NOTIFY_UPDATEPLAYER = 0x77,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY = 0x78,
HEADER_ZC_NOTIFY_NEWENTRY = 0x79,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACTENTRY = 0x7a,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY = 0x7b,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY_NPC = 0x7c,
HEADER_CZ_NOTIFY_ACTORINIT = 0x7d,
HEADER_CZ_REQUEST_TIME = 0x7e,
HEADER_ZC_NOTIFY_TIME = 0x7f,
HEADER_ZC_NOTIFY_VANISH = 0x80,
HEADER_SC_NOTIFY_BAN = 0x81,
HEADER_CZ_REQUEST_QUIT = 0x82,
HEADER_ZC_ACCEPT_QUIT = 0x83,
HEADER_ZC_REFUSE_QUIT = 0x84,
HEADER_CZ_REQUEST_MOVE = 0x85,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVE = 0x86,
HEADER_ZC_NOTIFY_PLAYERMOVE = 0x87,
HEADER_ZC_STOPMOVE = 0x88,
HEADER_CZ_REQUEST_ACT = 0x89,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT = 0x8a,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT_POSITION = 0x8b,
HEADER_CZ_REQUEST_CHAT = 0x8c,
HEADER_ZC_NOTIFY_CHAT = 0x8d,
HEADER_ZC_NOTIFY_PLAYERCHAT = 0x8e,
HEADER_SERVER_ENTRY_ACK = 0x8f,
HEADER_CZ_CONTACTNPC = 0x90,
HEADER_ZC_NPCACK_MAPMOVE = 0x91,
HEADER_ZC_NPCACK_SERVERMOVE = 0x92,
HEADER_ZC_NPCACK_ENABLE = 0x93,
HEADER_CZ_REQNAME = 0x94,
HEADER_ZC_ACK_REQNAME = 0x95,
HEADER_CZ_WHISPER = 0x96,
HEADER_ZC_WHISPER = 0x97,
HEADER_ZC_ACK_WHISPER = 0x98,
HEADER_CZ_BROADCAST = 0x99,
HEADER_ZC_BROADCAST = 0x9a,
HEADER_CZ_CHANGE_DIRECTION = 0x9b,
HEADER_ZC_CHANGE_DIRECTION = 0x9c,
HEADER_ZC_ITEM_ENTRY = 0x9d,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY = 0x9e,
HEADER_CZ_ITEM_PICKUP = 0x9f,
HEADER_ZC_ITEM_PICKUP_ACK = 0xa0,
HEADER_ZC_ITEM_DISAPPEAR = 0xa1,
HEADER_CZ_ITEM_THROW = 0xa2,
HEADER_ZC_NORMAL_ITEMLIST = 0xa3,
HEADER_ZC_EQUIPMENT_ITEMLIST = 0xa4,
HEADER_ZC_STORE_NORMAL_ITEMLIST = 0xa5,
HEADER_ZC_STORE_EQUIPMENT_ITEMLIST = 0xa6,
HEADER_CZ_USE_ITEM = 0xa7,
HEADER_ZC_USE_ITEM_ACK = 0xa8,
HEADER_CZ_REQ_WEAR_EQUIP = 0xa9,
HEADER_ZC_REQ_WEAR_EQUIP_ACK = 0xaa,
HEADER_CZ_REQ_TAKEOFF_EQUIP = 0xab,
HEADER_ZC_REQ_TAKEOFF_EQUIP_ACK = 0xac,
HEADER_CZ_REQ_ITEM_EXPLANATION_BYNAME = 0xad,
HEADER_ZC_REQ_ITEM_EXPLANATION_ACK = 0xae,
HEADER_ZC_ITEM_THROW_ACK = 0xaf,
HEADER_ZC_PAR_CHANGE = 0xb0,
HEADER_ZC_LONGPAR_CHANGE = 0xb1,
HEADER_CZ_RESTART = 0xb2,
HEADER_ZC_RESTART_ACK = 0xb3,
HEADER_ZC_SAY_DIALOG = 0xb4,
HEADER_ZC_WAIT_DIALOG = 0xb5,
HEADER_ZC_CLOSE_DIALOG = 0xb6,
HEADER_ZC_MENU_LIST = 0xb7,
HEADER_CZ_CHOOSE_MENU = 0xb8,
HEADER_CZ_REQ_NEXT_SCRIPT = 0xb9,
HEADER_CZ_REQ_STATUS = 0xba,
HEADER_CZ_STATUS_CHANGE = 0xbb,
HEADER_ZC_STATUS_CHANGE_ACK = 0xbc,
HEADER_ZC_STATUS = 0xbd,
HEADER_ZC_STATUS_CHANGE = 0xbe,
HEADER_CZ_REQ_EMOTION = 0xbf,
HEADER_ZC_EMOTION = 0xc0,
HEADER_CZ_REQ_USER_COUNT = 0xc1,
HEADER_ZC_USER_COUNT = 0xc2,
HEADER_ZC_SPRITE_CHANGE = 0xc3,
HEADER_ZC_SELECT_DEALTYPE = 0xc4,
HEADER_CZ_ACK_SELECT_DEALTYPE = 0xc5,
HEADER_ZC_PC_PURCHASE_ITEMLIST = 0xc6,
HEADER_ZC_PC_SELL_ITEMLIST = 0xc7,
HEADER_CZ_PC_PURCHASE_ITEMLIST = 0xc8,
HEADER_CZ_PC_SELL_ITEMLIST = 0xc9,
HEADER_ZC_PC_PURCHASE_RESULT = 0xca,
HEADER_ZC_PC_SELL_RESULT = 0xcb,
HEADER_CZ_DISCONNECT_CHARACTER = 0xcc,
HEADER_ZC_ACK_DISCONNECT_CHARACTER = 0xcd,
HEADER_CZ_DISCONNECT_ALL_CHARACTER = 0xce,
HEADER_CZ_SETTING_WHISPER_PC = 0xcf,
HEADER_CZ_SETTING_WHISPER_STATE = 0xd0,
HEADER_ZC_SETTING_WHISPER_PC = 0xd1,
HEADER_ZC_SETTING_WHISPER_STATE = 0xd2,
HEADER_CZ_REQ_WHISPER_LIST = 0xd3,
HEADER_ZC_WHISPER_LIST = 0xd4,
HEADER_CZ_CREATE_CHATROOM = 0xd5,
HEADER_ZC_ACK_CREATE_CHATROOM = 0xd6,
HEADER_ZC_ROOM_NEWENTRY = 0xd7,
HEADER_ZC_DESTROY_ROOM = 0xd8,
HEADER_CZ_REQ_ENTER_ROOM = 0xd9,
HEADER_ZC_REFUSE_ENTER_ROOM = 0xda,
HEADER_ZC_ENTER_ROOM = 0xdb,
HEADER_ZC_MEMBER_NEWENTRY = 0xdc,
HEADER_ZC_MEMBER_EXIT = 0xdd,
HEADER_CZ_CHANGE_CHATROOM = 0xde,
HEADER_ZC_CHANGE_CHATROOM = 0xdf,
HEADER_CZ_REQ_ROLE_CHANGE = 0xe0,
HEADER_ZC_ROLE_CHANGE = 0xe1,
HEADER_CZ_REQ_EXPEL_MEMBER = 0xe2,
HEADER_CZ_EXIT_ROOM = 0xe3,
HEADER_CZ_REQ_EXCHANGE_ITEM = 0xe4,
HEADER_ZC_REQ_EXCHANGE_ITEM = 0xe5,
HEADER_CZ_ACK_EXCHANGE_ITEM = 0xe6,
HEADER_ZC_ACK_EXCHANGE_ITEM = 0xe7,
HEADER_CZ_ADD_EXCHANGE_ITEM = 0xe8,
HEADER_ZC_ADD_EXCHANGE_ITEM = 0xe9,
HEADER_ZC_ACK_ADD_EXCHANGE_ITEM = 0xea,
HEADER_CZ_CONCLUDE_EXCHANGE_ITEM = 0xeb,
HEADER_ZC_CONCLUDE_EXCHANGE_ITEM = 0xec,
HEADER_CZ_CANCEL_EXCHANGE_ITEM = 0xed,
HEADER_ZC_CANCEL_EXCHANGE_ITEM = 0xee,
HEADER_CZ_EXEC_EXCHANGE_ITEM = 0xef,
HEADER_ZC_EXEC_EXCHANGE_ITEM = 0xf0,
HEADER_ZC_EXCHANGEITEM_UNDO = 0xf1,
HEADER_ZC_NOTIFY_STOREITEM_COUNTINFO = 0xf2,
HEADER_CZ_MOVE_ITEM_FROM_BODY_TO_STORE = 0xf3,
HEADER_ZC_ADD_ITEM_TO_STORE = 0xf4,
HEADER_CZ_MOVE_ITEM_FROM_STORE_TO_BODY = 0xf5,
HEADER_ZC_DELETE_ITEM_FROM_STORE = 0xf6,
HEADER_CZ_CLOSE_STORE = 0xf7,
HEADER_ZC_CLOSE_STORE = 0xf8,
HEADER_CZ_MAKE_GROUP = 0xf9,
HEADER_ZC_ACK_MAKE_GROUP = 0xfa,
HEADER_ZC_GROUP_LIST = 0xfb,
HEADER_CZ_REQ_JOIN_GROUP = 0xfc,
HEADER_ZC_ACK_REQ_JOIN_GROUP = 0xfd,
HEADER_ZC_REQ_JOIN_GROUP = 0xfe,
HEADER_CZ_JOIN_GROUP = 0xff,
HEADER_CZ_REQ_LEAVE_GROUP = 0x100,
HEADER_ZC_GROUPINFO_CHANGE = 0x101,
HEADER_CZ_CHANGE_GROUPEXPOPTION = 0x102,
HEADER_CZ_REQ_EXPEL_GROUP_MEMBER = 0x103,
HEADER_ZC_ADD_MEMBER_TO_GROUP = 0x104,
HEADER_ZC_DELETE_MEMBER_FROM_GROUP = 0x105,
HEADER_ZC_NOTIFY_HP_TO_GROUPM = 0x106,
HEADER_ZC_NOTIFY_POSITION_TO_GROUPM = 0x107,
HEADER_CZ_REQUEST_CHAT_PARTY = 0x108,
HEADER_ZC_NOTIFY_CHAT_PARTY = 0x109,
HEADER_ZC_MVP_GETTING_ITEM = 0x10a,
HEADER_ZC_MVP_GETTING_SPECIAL_EXP = 0x10b,
HEADER_ZC_MVP = 0x10c,
HEADER_ZC_THROW_MVPITEM = 0x10d,
HEADER_ZC_SKILLINFO_UPDATE = 0x10e,
HEADER_ZC_SKILLINFO_LIST = 0x10f,
HEADER_ZC_ACK_TOUSESKILL = 0x110,
HEADER_ZC_ADD_SKILL = 0x111,
HEADER_CZ_UPGRADE_SKILLLEVEL = 0x112,
HEADER_CZ_USE_SKILL = 0x113,
HEADER_ZC_NOTIFY_SKILL = 0x114,
HEADER_ZC_NOTIFY_SKILL_POSITION = 0x115,
HEADER_CZ_USE_SKILL_TOGROUND = 0x116,
HEADER_ZC_NOTIFY_GROUNDSKILL = 0x117,
HEADER_CZ_CANCEL_LOCKON = 0x118,
HEADER_ZC_STATE_CHANGE = 0x119,
HEADER_ZC_USE_SKILL = 0x11a,
HEADER_CZ_SELECT_WARPPOINT = 0x11b,
HEADER_ZC_WARPLIST = 0x11c,
HEADER_CZ_REMEMBER_WARPPOINT = 0x11d,
HEADER_ZC_ACK_REMEMBER_WARPPOINT = 0x11e,
HEADER_ZC_SKILL_ENTRY = 0x11f,
HEADER_ZC_SKILL_DISAPPEAR = 0x120,
HEADER_ZC_NOTIFY_CARTITEM_COUNTINFO = 0x121,
HEADER_ZC_CART_EQUIPMENT_ITEMLIST = 0x122,
HEADER_ZC_CART_NORMAL_ITEMLIST = 0x123,
HEADER_ZC_ADD_ITEM_TO_CART = 0x124,
HEADER_ZC_DELETE_ITEM_FROM_CART = 0x125,
HEADER_CZ_MOVE_ITEM_FROM_BODY_TO_CART = 0x126,
HEADER_CZ_MOVE_ITEM_FROM_CART_TO_BODY = 0x127,
HEADER_CZ_MOVE_ITEM_FROM_STORE_TO_CART = 0x128,
HEADER_CZ_MOVE_ITEM_FROM_CART_TO_STORE = 0x129,
HEADER_CZ_REQ_CARTOFF = 0x12a,
HEADER_ZC_CARTOFF = 0x12b,
HEADER_ZC_ACK_ADDITEM_TO_CART = 0x12c,
HEADER_ZC_OPENSTORE = 0x12d,
HEADER_CZ_REQ_CLOSESTORE = 0x12e,
HEADER_CZ_REQ_OPENSTORE = 0x12f,
HEADER_CZ_REQ_BUY_FROMMC = 0x130,
HEADER_ZC_STORE_ENTRY = 0x131,
HEADER_ZC_DISAPPEAR_ENTRY = 0x132,
HEADER_ZC_PC_PURCHASE_ITEMLIST_FROMMC = 0x133,
HEADER_CZ_PC_PURCHASE_ITEMLIST_FROMMC = 0x134,
HEADER_ZC_PC_PURCHASE_RESULT_FROMMC = 0x135,
HEADER_ZC_PC_PURCHASE_MYITEMLIST = 0x136,
HEADER_ZC_DELETEITEM_FROM_MCSTORE = 0x137,
HEADER_CZ_PKMODE_CHANGE = 0x138,
HEADER_ZC_ATTACK_FAILURE_FOR_DISTANCE = 0x139,
HEADER_ZC_ATTACK_RANGE = 0x13a,
HEADER_ZC_ACTION_FAILURE = 0x13b,
HEADER_ZC_EQUIP_ARROW = 0x13c,
HEADER_ZC_RECOVERY = 0x13d,
HEADER_ZC_USESKILL_ACK = 0x13e,
HEADER_CZ_ITEM_CREATE = 0x13f,
HEADER_CZ_MOVETO_MAP = 0x140,
HEADER_ZC_COUPLESTATUS = 0x141,
HEADER_ZC_OPEN_EDITDLG = 0x142,
HEADER_CZ_INPUT_EDITDLG = 0x143,
HEADER_ZC_COMPASS = 0x144,
HEADER_ZC_SHOW_IMAGE = 0x145,
HEADER_CZ_CLOSE_DIALOG = 0x146,
HEADER_ZC_AUTORUN_SKILL = 0x147,
HEADER_ZC_RESURRECTION = 0x148,
HEADER_CZ_REQ_GIVE_MANNER_POINT = 0x149,
HEADER_ZC_ACK_GIVE_MANNER_POINT = 0x14a,
HEADER_ZC_NOTIFY_MANNER_POINT_GIVEN = 0x14b,
HEADER_ZC_MYGUILD_BASIC_INFO = 0x14c,
HEADER_CZ_REQ_GUILD_MENUINTERFACE = 0x14d,
HEADER_ZC_ACK_GUILD_MENUINTERFACE = 0x14e,
HEADER_CZ_REQ_GUILD_MENU = 0x14f,
HEADER_ZC_GUILD_INFO = 0x150,
HEADER_CZ_REQ_GUILD_EMBLEM_IMG = 0x151,
HEADER_ZC_GUILD_EMBLEM_IMG = 0x152,
HEADER_CZ_REGISTER_GUILD_EMBLEM_IMG = 0x153,
HEADER_ZC_MEMBERMGR_INFO = 0x154,
HEADER_CZ_REQ_CHANGE_MEMBERPOS = 0x155,
HEADER_ZC_ACK_REQ_CHANGE_MEMBERS = 0x156,
HEADER_CZ_REQ_OPEN_MEMBER_INFO = 0x157,
HEADER_ZC_ACK_OPEN_MEMBER_INFO = 0x158,
HEADER_CZ_REQ_LEAVE_GUILD = 0x159,
HEADER_ZC_ACK_LEAVE_GUILD = 0x15a,
HEADER_CZ_REQ_BAN_GUILD = 0x15b,
HEADER_ZC_ACK_BAN_GUILD = 0x15c,
HEADER_CZ_REQ_DISORGANIZE_GUILD = 0x15d,
HEADER_ZC_ACK_DISORGANIZE_GUILD_RESULT = 0x15e,
HEADER_ZC_ACK_DISORGANIZE_GUILD = 0x15f,
HEADER_ZC_POSITION_INFO = 0x160,
HEADER_CZ_REG_CHANGE_GUILD_POSITIONINFO = 0x161,
HEADER_ZC_GUILD_SKILLINFO = 0x162,
HEADER_ZC_BAN_LIST = 0x163,
HEADER_ZC_OTHER_GUILD_LIST = 0x164,
HEADER_CZ_REQ_MAKE_GUILD = 0x165,
HEADER_ZC_POSITION_ID_NAME_INFO = 0x166,
HEADER_ZC_RESULT_MAKE_GUILD = 0x167,
HEADER_CZ_REQ_JOIN_GUILD = 0x168,
HEADER_ZC_ACK_REQ_JOIN_GUILD = 0x169,
HEADER_ZC_REQ_JOIN_GUILD = 0x16a,
HEADER_CZ_JOIN_GUILD = 0x16b,
HEADER_ZC_UPDATE_GDID = 0x16c,
HEADER_ZC_UPDATE_CHARSTAT = 0x16d,
HEADER_CZ_GUILD_NOTICE = 0x16e,
HEADER_ZC_GUILD_NOTICE = 0x16f,
HEADER_CZ_REQ_ALLY_GUILD = 0x170,
HEADER_ZC_REQ_ALLY_GUILD = 0x171,
HEADER_CZ_ALLY_GUILD = 0x172,
HEADER_ZC_ACK_REQ_ALLY_GUILD = 0x173,
HEADER_ZC_ACK_CHANGE_GUILD_POSITIONINFO = 0x174,
HEADER_CZ_REQ_GUILD_MEMBER_INFO = 0x175,
HEADER_ZC_ACK_GUILD_MEMBER_INFO = 0x176,
HEADER_ZC_ITEMIDENTIFY_LIST = 0x177,
HEADER_CZ_REQ_ITEMIDENTIFY = 0x178,
HEADER_ZC_ACK_ITEMIDENTIFY = 0x179,
HEADER_CZ_REQ_ITEMCOMPOSITION_LIST = 0x17a,
HEADER_ZC_ITEMCOMPOSITION_LIST = 0x17b,
HEADER_CZ_REQ_ITEMCOMPOSITION = 0x17c,
HEADER_ZC_ACK_ITEMCOMPOSITION = 0x17d,
HEADER_CZ_GUILD_CHAT = 0x17e,
HEADER_ZC_GUILD_CHAT = 0x17f,
HEADER_CZ_REQ_HOSTILE_GUILD = 0x180,
HEADER_ZC_ACK_REQ_HOSTILE_GUILD = 0x181,
HEADER_ZC_MEMBER_ADD = 0x182,
HEADER_CZ_REQ_DELETE_RELATED_GUILD = 0x183,
HEADER_ZC_DELETE_RELATED_GUILD = 0x184,
HEADER_ZC_ADD_RELATED_GUILD = 0x185,
HEADER_COLLECTORDEAD = 0x186,
HEADER_PING = 0x187,
HEADER_ZC_ACK_ITEMREFINING = 0x188,
HEADER_ZC_NOTIFY_MAPINFO = 0x189,
HEADER_CZ_REQ_DISCONNECT = 0x18a,
HEADER_ZC_ACK_REQ_DISCONNECT = 0x18b,
HEADER_ZC_MONSTER_INFO = 0x18c,
HEADER_ZC_MAKABLEITEMLIST = 0x18d,
HEADER_CZ_REQMAKINGITEM = 0x18e,
HEADER_ZC_ACK_REQMAKINGITEM = 0x18f,
HEADER_CZ_USE_SKILL_TOGROUND_WITHTALKBOX = 0x190,
HEADER_ZC_TALKBOX_CHATCONTENTS = 0x191,
HEADER_ZC_UPDATE_MAPINFO = 0x192,
HEADER_CZ_REQNAME_BYGID = 0x193,
HEADER_ZC_ACK_REQNAME_BYGID = 0x194,
HEADER_ZC_ACK_REQNAMEALL = 0x195,
HEADER_ZC_MSG_STATE_CHANGE = 0x196,
HEADER_CZ_RESET = 0x197,
HEADER_CZ_CHANGE_MAPTYPE = 0x198,
HEADER_ZC_NOTIFY_MAPPROPERTY = 0x199,
HEADER_ZC_NOTIFY_RANKING = 0x19a,
HEADER_ZC_NOTIFY_EFFECT = 0x19b,
HEADER_CZ_LOCALBROADCAST = 0x19c,
HEADER_CZ_CHANGE_EFFECTSTATE = 0x19d,
HEADER_ZC_START_CAPTURE = 0x19e,
HEADER_CZ_TRYCAPTURE_MONSTER = 0x19f,
HEADER_ZC_TRYCAPTURE_MONSTER = 0x1a0,
HEADER_CZ_COMMAND_PET = 0x1a1,
HEADER_ZC_PROPERTY_PET = 0x1a2,
HEADER_ZC_FEED_PET = 0x1a3,
HEADER_ZC_CHANGESTATE_PET = 0x1a4,
HEADER_CZ_RENAME_PET = 0x1a5,
HEADER_ZC_PETEGG_LIST = 0x1a6,
HEADER_CZ_SELECT_PETEGG = 0x1a7,
HEADER_CZ_PETEGG_INFO = 0x1a8,
HEADER_CZ_PET_ACT = 0x1a9,
HEADER_ZC_PET_ACT = 0x1aa,
HEADER_ZC_PAR_CHANGE_USER = 0x1ab,
HEADER_ZC_SKILL_UPDATE = 0x1ac,
HEADER_ZC_MAKINGARROW_LIST = 0x1ad,
HEADER_CZ_REQ_MAKINGARROW = 0x1ae,
HEADER_CZ_REQ_CHANGECART = 0x1af,
HEADER_ZC_NPCSPRITE_CHANGE = 0x1b0,
HEADER_ZC_SHOWDIGIT = 0x1b1,
HEADER_CZ_REQ_OPENSTORE2 = 0x1b2,
HEADER_ZC_SHOW_IMAGE2 = 0x1b3,
HEADER_ZC_CHANGE_GUILD = 0x1b4,
HEADER_SC_BILLING_INFO = 0x1b5,
HEADER_ZC_GUILD_INFO2 = 0x1b6,
HEADER_CZ_GUILD_ZENY = 0x1b7,
HEADER_ZC_GUILD_ZENY_ACK = 0x1b8,
HEADER_ZC_DISPEL = 0x1b9,
HEADER_CZ_REMOVE_AID = 0x1ba,
HEADER_CZ_SHIFT = 0x1bb,
HEADER_CZ_RECALL = 0x1bc,
HEADER_CZ_RECALL_GID = 0x1bd,
HEADER_AC_ASK_PNGAMEROOM = 0x1be,
HEADER_CA_REPLY_PNGAMEROOM = 0x1bf,
HEADER_CZ_REQ_REMAINTIME = 0x1c0,
HEADER_ZC_REPLY_REMAINTIME = 0x1c1,
HEADER_ZC_INFO_REMAINTIME = 0x1c2,
HEADER_ZC_BROADCAST2 = 0x1c3,
HEADER_ZC_ADD_ITEM_TO_STORE2 = 0x1c4,
HEADER_ZC_ADD_ITEM_TO_CART2 = 0x1c5,
HEADER_CS_REQ_ENCRYPTION = 0x1c6,
HEADER_SC_ACK_ENCRYPTION = 0x1c7,
HEADER_ZC_USE_ITEM_ACK2 = 0x1c8,
HEADER_ZC_SKILL_ENTRY2 = 0x1c9,
HEADER_CZ_REQMAKINGHOMUN = 0x1ca,
HEADER_CZ_MONSTER_TALK = 0x1cb,
HEADER_ZC_MONSTER_TALK = 0x1cc,
HEADER_ZC_AUTOSPELLLIST = 0x1cd,
HEADER_CZ_SELECTAUTOSPELL = 0x1ce,
HEADER_ZC_DEVOTIONLIST = 0x1cf,
HEADER_ZC_SPIRITS = 0x1d0,
HEADER_ZC_BLADESTOP = 0x1d1,
HEADER_ZC_COMBODELAY = 0x1d2,
HEADER_ZC_SOUND = 0x1d3,
HEADER_ZC_OPEN_EDITDLGSTR = 0x1d4,
HEADER_CZ_INPUT_EDITDLGSTR = 0x1d5,
HEADER_ZC_NOTIFY_MAPPROPERTY2 = 0x1d6,
HEADER_ZC_SPRITE_CHANGE2 = 0x1d7,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY2 = 0x1d8,
HEADER_ZC_NOTIFY_NEWENTRY2 = 0x1d9,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY2 = 0x1da,
HEADER_CA_REQ_HASH = 0x1db,
HEADER_AC_ACK_HASH = 0x1dc,
HEADER_CA_LOGIN2 = 0x1dd,
HEADER_ZC_NOTIFY_SKILL2 = 0x1de,
HEADER_CZ_REQ_ACCOUNTNAME = 0x1df,
HEADER_ZC_ACK_ACCOUNTNAME = 0x1e0,
HEADER_ZC_SPIRITS2 = 0x1e1,
HEADER_ZC_REQ_COUPLE = 0x1e2,
HEADER_CZ_JOIN_COUPLE = 0x1e3,
HEADER_ZC_START_COUPLE = 0x1e4,
HEADER_CZ_REQ_JOIN_COUPLE = 0x1e5,
HEADER_ZC_COUPLENAME = 0x1e6,
HEADER_CZ_DORIDORI = 0x1e7,
HEADER_CZ_MAKE_GROUP2 = 0x1e8,
HEADER_ZC_ADD_MEMBER_TO_GROUP2 = 0x1e9,
HEADER_ZC_CONGRATULATION = 0x1ea,
HEADER_ZC_NOTIFY_POSITION_TO_GUILDM = 0x1eb,
HEADER_ZC_GUILD_MEMBER_MAP_CHANGE = 0x1ec,
HEADER_CZ_CHOPOKGI = 0x1ed,
HEADER_ZC_NORMAL_ITEMLIST2 = 0x1ee,
HEADER_ZC_CART_NORMAL_ITEMLIST2 = 0x1ef,
HEADER_ZC_STORE_NORMAL_ITEMLIST2 = 0x1f0,
HEADER_AC_NOTIFY_ERROR = 0x1f1,
HEADER_ZC_UPDATE_CHARSTAT2 = 0x1f2,
HEADER_ZC_NOTIFY_EFFECT2 = 0x1f3,
HEADER_ZC_REQ_EXCHANGE_ITEM2 = 0x1f4,
HEADER_ZC_ACK_EXCHANGE_ITEM2 = 0x1f5,
HEADER_ZC_REQ_BABY = 0x1f6,
HEADER_CZ_JOIN_BABY = 0x1f7,
HEADER_ZC_START_BABY = 0x1f8,
HEADER_CZ_REQ_JOIN_BABY = 0x1f9,
HEADER_CA_LOGIN3 = 0x1fa,
HEADER_CH_DELETE_CHAR2 = 0x1fb,
HEADER_ZC_REPAIRITEMLIST = 0x1fc,
HEADER_CZ_REQ_ITEMREPAIR = 0x1fd,
HEADER_ZC_ACK_ITEMREPAIR = 0x1fe,
HEADER_ZC_HIGHJUMP = 0x1ff,
HEADER_CA_CONNECT_INFO_CHANGED = 0x200,
HEADER_ZC_FRIENDS_LIST = 0x201,
HEADER_CZ_ADD_FRIENDS = 0x202,
HEADER_CZ_DELETE_FRIENDS = 0x203,
HEADER_CA_EXE_HASHCHECK = 0x204,
HEADER_ZC_DIVORCE = 0x205,
HEADER_ZC_FRIENDS_STATE = 0x206,
HEADER_ZC_REQ_ADD_FRIENDS = 0x207,
HEADER_CZ_ACK_REQ_ADD_FRIENDS = 0x208,
HEADER_ZC_ADD_FRIENDS_LIST = 0x209,
HEADER_ZC_DELETE_FRIENDS = 0x20a,
HEADER_CH_EXE_HASHCHECK = 0x20b,
HEADER_CZ_EXE_HASHCHECK = 0x20c,
HEADER_HC_BLOCK_CHARACTER = 0x20d,
HEADER_ZC_STARSKILL = 0x20e,
HEADER_CZ_REQ_PVPPOINT = 0x20f,
HEADER_ZC_ACK_PVPPOINT = 0x210,
HEADER_ZH_MOVE_PVPWORLD = 0x211,
HEADER_CZ_REQ_GIVE_MANNER_BYNAME = 0x212,
HEADER_CZ_REQ_STATUS_GM = 0x213,
HEADER_ZC_ACK_STATUS_GM = 0x214,
HEADER_ZC_SKILLMSG = 0x215,
HEADER_ZC_BABYMSG = 0x216,
HEADER_CZ_BLACKSMITH_RANK = 0x217,
HEADER_CZ_ALCHEMIST_RANK = 0x218,
HEADER_ZC_BLACKSMITH_RANK = 0x219,
HEADER_ZC_ALCHEMIST_RANK = 0x21a,
HEADER_ZC_BLACKSMITH_POINT = 0x21b,
HEADER_ZC_ALCHEMIST_POINT = 0x21c,
HEADER_CZ_LESSEFFECT = 0x21d,
HEADER_ZC_LESSEFFECT = 0x21e,
HEADER_ZC_NOTIFY_PKINFO = 0x21f,
HEADER_ZC_NOTIFY_CRAZYKILLER = 0x220,
HEADER_ZC_NOTIFY_WEAPONITEMLIST = 0x221,
HEADER_CZ_REQ_WEAPONREFINE = 0x222,
HEADER_ZC_ACK_WEAPONREFINE = 0x223,
HEADER_ZC_TAEKWON_POINT = 0x224,
HEADER_CZ_TAEKWON_RANK = 0x225,
HEADER_ZC_TAEKWON_RANK = 0x226,
HEADER_ZC_GAME_GUARD = 0x227,
HEADER_CZ_ACK_GAME_GUARD = 0x228,
HEADER_ZC_STATE_CHANGE3 = 0x229,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY3 = 0x22a,
HEADER_ZC_NOTIFY_NEWENTRY3 = 0x22b,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY3 = 0x22c,
HEADER_CZ_COMMAND_MER = 0x22d,
HEADER_ZC_PROPERTY_HOMUN = 0x22e,
HEADER_ZC_FEED_MER = 0x22f,
HEADER_ZC_CHANGESTATE_MER = 0x230,
HEADER_CZ_RENAME_MER = 0x231,
HEADER_CZ_REQUEST_MOVENPC = 0x232,
HEADER_CZ_REQUEST_ACTNPC = 0x233,
HEADER_CZ_REQUEST_MOVETOOWNER = 0x234,
HEADER_ZC_HOSKILLINFO_LIST = 0x235,
HEADER_ZC_KILLER_POINT = 0x236,
HEADER_CZ_KILLER_RANK = 0x237,
HEADER_ZC_KILLER_RANK = 0x238,
HEADER_ZC_HOSKILLINFO_UPDATE = 0x239,
HEADER_ZC_REQ_STORE_PASSWORD = 0x23a,
HEADER_CZ_ACK_STORE_PASSWORD = 0x23b,
HEADER_ZC_RESULT_STORE_PASSWORD = 0x23c,
HEADER_AC_EVENT_RESULT = 0x23d,
HEADER_HC_REQUEST_CHARACTER_PASSWORD = 0x23e,
HEADER_CZ_MAIL_GET_LIST = 0x23f,
HEADER_ZC_MAIL_REQ_GET_LIST = 0x240,
HEADER_CZ_MAIL_OPEN = 0x241,
HEADER_ZC_MAIL_REQ_OPEN = 0x242,
HEADER_CZ_MAIL_DELETE = 0x243,
HEADER_CZ_MAIL_GET_ITEM = 0x244,
HEADER_ZC_MAIL_REQ_GET_ITEM = 0x245,
HEADER_CZ_MAIL_RESET_ITEM = 0x246,
HEADER_CZ_MAIL_ADD_ITEM = 0x247,
HEADER_CZ_MAIL_SEND = 0x248,
HEADER_ZC_MAIL_REQ_SEND = 0x249,
HEADER_ZC_MAIL_RECEIVE = 0x24a,
HEADER_CZ_AUCTION_CREATE = 0x24b,
HEADER_CZ_AUCTION_ADD_ITEM = 0x24c,
HEADER_CZ_AUCTION_ADD = 0x24d,
HEADER_CZ_AUCTION_ADD_CANCEL = 0x24e,
HEADER_CZ_AUCTION_BUY = 0x24f,
HEADER_ZC_AUCTION_RESULT = 0x250,
HEADER_CZ_AUCTION_ITEM_SEARCH = 0x251,
HEADER_ZC_AUCTION_ITEM_REQ_SEARCH = 0x252,
HEADER_ZC_STARPLACE = 0x253,
HEADER_CZ_AGREE_STARPLACE = 0x254,
HEADER_ZC_ACK_MAIL_ADD_ITEM = 0x255,
HEADER_ZC_ACK_AUCTION_ADD_ITEM = 0x256,
HEADER_ZC_ACK_MAIL_DELETE = 0x257,
HEADER_CA_REQ_GAME_GUARD_CHECK = 0x258,
HEADER_AC_ACK_GAME_GUARD = 0x259,
HEADER_ZC_MAKINGITEM_LIST = 0x25a,
HEADER_CZ_REQ_MAKINGITEM = 0x25b,
HEADER_CZ_AUCTION_REQ_MY_INFO = 0x25c,
HEADER_CZ_AUCTION_REQ_MY_SELL_STOP = 0x25d,
HEADER_ZC_AUCTION_ACK_MY_SELL_STOP = 0x25e,
HEADER_ZC_AUCTION_WINDOWS = 0x25f,
HEADER_ZC_MAIL_WINDOWS = 0x260,
HEADER_AC_REQ_LOGIN_OLDEKEY = 0x261,
HEADER_AC_REQ_LOGIN_NEWEKEY = 0x262,
HEADER_AC_REQ_LOGIN_CARDPASS = 0x263,
HEADER_CA_ACK_LOGIN_OLDEKEY = 0x264,
HEADER_CA_ACK_LOGIN_NEWEKEY = 0x265,
HEADER_CA_ACK_LOGIN_CARDPASS = 0x266,
HEADER_AC_ACK_EKEY_FAIL_NOTEXIST = 0x267,
HEADER_AC_ACK_EKEY_FAIL_NOTUSESEKEY = 0x268,
HEADER_AC_ACK_EKEY_FAIL_NOTUSEDEKEY = 0x269,
HEADER_AC_ACK_EKEY_FAIL_AUTHREFUSE = 0x26a,
HEADER_AC_ACK_EKEY_FAIL_INPUTEKEY = 0x26b,
HEADER_AC_ACK_EKEY_FAIL_NOTICE = 0x26c,
HEADER_AC_ACK_EKEY_FAIL_NEEDCARDPASS = 0x26d,
HEADER_AC_ACK_AUTHEKEY_FAIL_NOTMATCHCARDPASS = 0x26e,
HEADER_AC_ACK_FIRST_LOGIN = 0x26f,
HEADER_AC_REQ_LOGIN_ACCOUNT_INFO = 0x270,
HEADER_CA_ACK_LOGIN_ACCOUNT_INFO = 0x271,
HEADER_AC_ACK_PT_ID_INFO = 0x272,
HEADER_CZ_REQ_MAIL_RETURN = 0x273,
HEADER_ZC_ACK_MAIL_RETURN = 0x274,
HEADER_CH_ENTER2 = 0x275,
HEADER_AC_ACCEPT_LOGIN2 = 0x276,
HEADER_CA_LOGIN_PCBANG = 0x277,
HEADER_ZC_NOTIFY_PCBANG = 0x278,
HEADER_CZ_HUNTINGLIST = 0x279,
HEADER_ZC_HUNTINGLIST = 0x27a,
HEADER_ZC_PCBANG_EFFECT = 0x27b,
HEADER_CA_LOGIN4 = 0x27c,
HEADER_ZC_PROPERTY_MERCE = 0x27d,
HEADER_ZC_SHANDA_PROTECT = 0x27e,
HEADER_CA_CLIENT_TYPE = 0x27f,
HEADER_ZC_GANGSI_POINT = 0x280,
HEADER_CZ_GANGSI_RANK = 0x281,
HEADER_ZC_GANGSI_RANK = 0x282,
HEADER_ZC_AID = 0x283,
HEADER_ZC_NOTIFY_EFFECT3 = 0x284,
HEADER_ZC_DEATH_QUESTION = 0x285,
HEADER_CZ_DEATH_QUESTION = 0x286,
HEADER_ZC_PC_CASH_POINT_ITEMLIST = 0x287,
HEADER_CZ_PC_BUY_CASH_POINT_ITEM = 0x288,
HEADER_ZC_PC_CASH_POINT_UPDATE = 0x289,
HEADER_ZC_NPC_SHOWEFST_UPDATE = 0x28a,
HEADER_HC_CHARNOTBEENSELECTED = 0x28b,
HEADER_CH_SELECT_CHAR_GOINGTOBEUSED = 0x28c,
HEADER_CH_REQ_IS_VALID_CHARNAME = 0x28d,
HEADER_HC_ACK_IS_VALID_CHARNAME = 0x28e,
HEADER_CH_REQ_CHANGE_CHARNAME = 0x28f,
HEADER_HC_ACK_CHANGE_CHARNAME = 0x290,
HEADER_ZC_MSG = 0x291,
HEADER_CZ_STANDING_RESURRECTION = 0x292,
HEADER_ZC_BOSS_INFO = 0x293,
HEADER_ZC_READ_BOOK = 0x294,
HEADER_ZC_EQUIPMENT_ITEMLIST2 = 0x295,
HEADER_ZC_STORE_EQUIPMENT_ITEMLIST2 = 0x296,
HEADER_ZC_CART_EQUIPMENT_ITEMLIST2 = 0x297,
HEADER_ZC_CASH_TIME_COUNTER = 0x298,
HEADER_ZC_CASH_ITEM_DELETE = 0x299,
HEADER_ZC_ITEM_PICKUP_ACK2 = 0x29a,
HEADER_ZC_MER_INIT = 0x29b,
HEADER_ZC_MER_PROPERTY = 0x29c,
HEADER_ZC_MER_SKILLINFO_LIST = 0x29d,
HEADER_ZC_MER_SKILLINFO_UPDATE = 0x29e,
HEADER_CZ_MER_COMMAND = 0x29f,
UNUSED_HEADER_CZ_MER_USE_SKILL = 0x2a0,
UNUSED_HEADER_CZ_MER_UPGRADE_SKILLLEVEL = 0x2a1,
HEADER_ZC_MER_PAR_CHANGE = 0x2a2,
HEADER_ZC_GAMEGUARD_LINGO_KEY = 0x2a3,
HEADER_CZ_GAMEGUARD_LINGO_READY = 0x2a4,
HEADER_CZ_KSY_EVENT = 0x2a5,
HEADER_ZC_HACKSH_CPX_MSG = 0x2a6,
HEADER_CZ_HACKSH_CPX_MSG = 0x2a7,
HEADER_ZC_HACKSHIELD_CRC_MSG = 0x2a8,
HEADER_CZ_HACKSHIELD_CRC_MSG = 0x2a9,
HEADER_ZC_REQ_CASH_PASSWORD = 0x2aa,
HEADER_CZ_ACK_CASH_PASSWORD = 0x2ab,
HEADER_ZC_RESULT_CASH_PASSWORD = 0x2ac,
HEADER_AC_REQUEST_SECOND_PASSWORD = 0x2ad,
HEADER_ZC_SRPACKET_INIT = 0x2ae,
HEADER_CZ_SRPACKET_START = 0x2af,
HEADER_CA_LOGIN_CHANNEL = 0x2b0,
HEADER_ZC_ALL_QUEST_LIST = 0x2b1,
HEADER_ZC_ALL_QUEST_MISSION = 0x2b2,
HEADER_ZC_ADD_QUEST = 0x2b3,
HEADER_ZC_DEL_QUEST = 0x2b4,
HEADER_ZC_UPDATE_MISSION_HUNT = 0x2b5,
HEADER_CZ_ACTIVE_QUEST = 0x2b6,
HEADER_ZC_ACTIVE_QUEST = 0x2b7,
HEADER_ZC_ITEM_PICKUP_PARTY = 0x2b8,
HEADER_ZC_SHORTCUT_KEY_LIST = 0x2b9,
HEADER_CZ_SHORTCUT_KEY_CHANGE = 0x2ba,
HEADER_ZC_EQUIPITEM_DAMAGED = 0x2bb,
HEADER_ZC_NOTIFY_PCBANG_PLAYING_TIME = 0x2bc,
HEADER_ZC_SRCRYPTOR2_INIT = 0x2bd,
HEADER_CZ_SRCRYPTOR2_START = 0x2be,
HEADER_ZC_SRPACKETR2_INIT = 0x2bf,
HEADER_CZ_SRPACKETR2_START = 0x2c0,
HEADER_ZC_NPC_CHAT = 0x2c1,
HEADER_ZC_FORMATSTRING_MSG = 0x2c2,
UNUSED_HEADER_CZ_FORMATSTRING_MSG_RES = 0x2c3,
HEADER_CZ_PARTY_JOIN_REQ = 0x2c4,
HEADER_ZC_PARTY_JOIN_REQ_ACK = 0x2c5,
HEADER_ZC_PARTY_JOIN_REQ = 0x2c6,
HEADER_CZ_PARTY_JOIN_REQ_ACK = 0x2c7,
HEADER_CZ_PARTY_CONFIG = 0x2c8,
HEADER_ZC_PARTY_CONFIG = 0x2c9,
HEADER_HC_REFUSE_SELECTCHAR = 0x2ca,
HEADER_ZC_MEMORIALDUNGEON_SUBSCRIPTION_INFO = 0x2cb,
HEADER_ZC_MEMORIALDUNGEON_SUBSCRIPTION_NOTIFY = 0x2cc,
HEADER_ZC_MEMORIALDUNGEON_INFO = 0x2cd,
HEADER_ZC_MEMORIALDUNGEON_NOTIFY = 0x2ce,
HEADER_CZ_MEMORIALDUNGEON_COMMAND = 0x2cf,
HEADER_ZC_EQUIPMENT_ITEMLIST3 = 0x2d0,
HEADER_ZC_STORE_EQUIPMENT_ITEMLIST3 = 0x2d1,
HEADER_ZC_CART_EQUIPMENT_ITEMLIST3 = 0x2d2,
HEADER_ZC_NOTIFY_BIND_ON_EQUIP = 0x2d3,
HEADER_ZC_ITEM_PICKUP_ACK3 = 0x2d4,
HEADER_ZC_ISVR_DISCONNECT = 0x2d5,
HEADER_CZ_EQUIPWIN_MICROSCOPE = 0x2d6,
HEADER_ZC_EQUIPWIN_MICROSCOPE = 0x2d7,
HEADER_CZ_CONFIG = 0x2d8,
HEADER_ZC_CONFIG = 0x2d9,
HEADER_ZC_CONFIG_NOTIFY = 0x2da,
HEADER_CZ_BATTLEFIELD_CHAT = 0x2db,
HEADER_ZC_BATTLEFIELD_CHAT = 0x2dc,
HEADER_ZC_BATTLEFIELD_NOTIFY_CAMPINFO = 0x2dd,
HEADER_ZC_BATTLEFIELD_NOTIFY_POINT = 0x2de,
HEADER_ZC_BATTLEFIELD_NOTIFY_POSITION = 0x2df,
HEADER_ZC_BATTLEFIELD_NOTIFY_HP = 0x2e0,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT2 = 0x2e1,
HEADER_CZ_USE_ITEM_NEW_JAPEN = 0x2e2,
HEADER_CZ_USE_SKILL_NEW_JAPEN = 0x2e3,
HEADER_CZ_ITEM_PICKUP_NEW_JAPEN = 0x2e4,
HEADER_CZ_REQUEST_MOVE_NEW_JAPEN = 0x2e5,
HEADER_CZ_BOT_CHECK = 0x2e6,
HEADER_ZC_MAPPROPERTY = 0x2e7,
HEADER_ZC_NORMAL_ITEMLIST3 = 0x2e8,
HEADER_ZC_CART_NORMAL_ITEMLIST3 = 0x2e9,
HEADER_ZC_STORE_NORMAL_ITEMLIST3 = 0x2ea,
HEADER_ZC_ACCEPT_ENTER2 = 0x2eb,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY4 = 0x2ec,
HEADER_ZC_NOTIFY_NEWENTRY4 = 0x2ed,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY4 = 0x2ee,
HEADER_ZC_NOTIFY_FONT = 0x2ef,
HEADER_ZC_PROGRESS = 0x2f0,
HEADER_CZ_PROGRESS = 0x2f1,
HEADER_ZC_PROGRESS_CANCEL = 0x2f2,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY2 = 0x2f3,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY2__M1 = 0x2f4,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY2__M2 = 0x2f5,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY2__M3 = 0x2f6,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY2__M4 = 0x2f7,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY2__M5 = 0x2f8,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY2__M6 = 0x2f9,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY5 = 0x2fa,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY5__M1 = 0x2fb,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY5__M2 = 0x2fc,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY5__M3 = 0x2fd,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY5__M4 = 0x2fe,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY5__M5 = 0x2ff,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY5__M6 = 0x300,
HEADER_ZC_NOTIFY_NPC_STANDENTRY = 0x301,
HEADER_ZC_NOTIFY_NPC_STANDENTRY__M1 = 0x302,
HEADER_ZC_NOTIFY_NPC_STANDENTRY__M2 = 0x303,
HEADER_ZC_NOTIFY_NPC_STANDENTRY__M3 = 0x304,
HEADER_ZC_NOTIFY_NPC_STANDENTRY__M4 = 0x305,
HEADER_ZC_NOTIFY_NPC_STANDENTRY__M5 = 0x306,
HEADER_ZC_NOTIFY_NPC_STANDENTRY__M6 = 0x307,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY = 0x308,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M01 = 0x309,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M02 = 0x30a,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M03 = 0x30b,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M04 = 0x30c,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M05 = 0x30d,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M06 = 0x30e,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M07 = 0x30f,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M08 = 0x310,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M09 = 0x311,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M10 = 0x312,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M11 = 0x313,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M12 = 0x314,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M13 = 0x315,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M14 = 0x316,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M15 = 0x317,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M16 = 0x318,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M17 = 0x319,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M18 = 0x31a,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M19 = 0x31b,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M20 = 0x31c,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M21 = 0x31d,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M22 = 0x31e,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M23 = 0x31f,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M24 = 0x320,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M25 = 0x321,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M26 = 0x322,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M27 = 0x323,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M28 = 0x324,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M29 = 0x325,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M30 = 0x326,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M31 = 0x327,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M32 = 0x328,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M33 = 0x329,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M34 = 0x32a,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M35 = 0x32b,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M36 = 0x32c,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M37 = 0x32d,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M38 = 0x32e,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M39 = 0x32f,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M40 = 0x330,
HEADER_ZC_REASSEMBLY_CERTIFY__M41 = 0x331,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY = 0x332,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M01 = 0x333,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M02 = 0x334,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M03 = 0x335,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M04 = 0x336,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M05 = 0x337,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M06 = 0x338,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M07 = 0x339,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M08 = 0x33a,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M09 = 0x33b,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M10 = 0x33c,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M11 = 0x33d,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M12 = 0x33e,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M13 = 0x33f,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M14 = 0x340,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M15 = 0x341,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M16 = 0x342,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M17 = 0x343,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M18 = 0x344,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M19 = 0x345,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M20 = 0x346,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M21 = 0x347,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M22 = 0x348,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M23 = 0x349,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M24 = 0x34a,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M25 = 0x34b,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M26 = 0x34c,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M27 = 0x34d,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M28 = 0x34e,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M29 = 0x34f,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M30 = 0x350,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M31 = 0x351,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M32 = 0x352,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M33 = 0x353,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M34 = 0x354,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M35 = 0x355,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M36 = 0x356,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M37 = 0x357,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M38 = 0x358,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M39 = 0x359,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M40 = 0x35a,
HEADER_CZ_REASSEMBLY_IDENTITY__M41 = 0x35b,
HEADER_CZ_OPEN_SIMPLE_CASHSHOP_ITEMLIST = 0x35c,
HEADER_ZC_SIMPLE_CASHSHOP_POINT_ITEMLIST = 0x35d,
HEADER_CZ_CLOSE_WINDOW = 0x35e,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6 = 0x35f,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M01 = 0x360,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M02 = 0x361,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M03 = 0x362,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M04 = 0x363,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M05 = 0x364,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M06 = 0x365,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M07 = 0x366,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M08 = 0x367,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M09 = 0x368,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M10 = 0x369,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M11 = 0x36a,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M12 = 0x36b,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M13 = 0x36c,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M14 = 0x36d,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M15 = 0x36e,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M16 = 0x36f,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M17 = 0x370,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M18 = 0x371,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M19 = 0x372,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M20 = 0x373,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M21 = 0x374,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M22 = 0x375,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M23 = 0x376,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M24 = 0x377,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M25 = 0x378,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M26 = 0x379,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M27 = 0x37a,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M28 = 0x37b,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M29 = 0x37c,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M30 = 0x37d,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M31 = 0x37e,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M32 = 0x37f,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M33 = 0x380,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M34 = 0x381,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M35 = 0x382,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M36 = 0x383,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M37 = 0x384,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M38 = 0x385,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M39 = 0x386,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M40 = 0x387,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY6__M41 = 0x388,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6 = 0x389,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M01 = 0x38a,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M02 = 0x38b,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M03 = 0x38c,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M04 = 0x38d,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M05 = 0x38e,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M06 = 0x38f,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M07 = 0x390,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M08 = 0x391,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M09 = 0x392,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M10 = 0x393,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M11 = 0x394,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M12 = 0x395,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M13 = 0x396,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M14 = 0x397,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M15 = 0x398,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M16 = 0x399,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M17 = 0x39a,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M18 = 0x39b,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M19 = 0x39c,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M20 = 0x39d,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M21 = 0x39e,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M22 = 0x39f,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M23 = 0x3a0,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M24 = 0x3a1,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M25 = 0x3a2,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M26 = 0x3a3,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M27 = 0x3a4,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M28 = 0x3a5,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M29 = 0x3a6,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M30 = 0x3a7,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M31 = 0x3a8,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M32 = 0x3a9,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M33 = 0x3aa,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M34 = 0x3ab,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M35 = 0x3ac,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M36 = 0x3ad,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M37 = 0x3ae,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M38 = 0x3af,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M39 = 0x3b0,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M40 = 0x3b1,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY6__M41 = 0x3b2,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3 = 0x3b3,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M01 = 0x3b4,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M02 = 0x3b5,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M03 = 0x3b6,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M04 = 0x3b7,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M05 = 0x3b8,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M06 = 0x3b9,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M07 = 0x3ba,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M08 = 0x3bb,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M09 = 0x3bc,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M10 = 0x3bd,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M11 = 0x3be,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M12 = 0x3bf,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M13 = 0x3c0,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M14 = 0x3c1,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M15 = 0x3c2,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M16 = 0x3c3,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M17 = 0x3c4,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M18 = 0x3c5,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M19 = 0x3c6,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M20 = 0x3c7,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M21 = 0x3c8,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M22 = 0x3c9,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M23 = 0x3ca,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M24 = 0x3cb,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M25 = 0x3cc,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M26 = 0x3cd,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M27 = 0x3ce,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M28 = 0x3cf,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M29 = 0x3d0,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M30 = 0x3d1,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M31 = 0x3d2,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M32 = 0x3d3,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M33 = 0x3d4,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M34 = 0x3d5,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M35 = 0x3d6,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M36 = 0x3d7,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M37 = 0x3d8,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M38 = 0x3d9,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M39 = 0x3da,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M40 = 0x3db,
HEADER_ZC_ITEM_FALL_ENTRY3__M41 = 0x3dc,
HEADER_AHC_GAME_GUARD = 0x3dd,
HEADER_CAH_ACK_GAME_GUARD = 0x3de,
HEADER_ZC_WAITINGROOM_PARTYPLAY_JOIN = 0x3df,
HEADER_CZ_WAITINGROOM_PARTYPLAY_JOIN_RESULT = 0x3e0,
HEADER_ZC_WAITINGROOM_SUBSCRIPTION_RESULT = 0x3e1,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3 = 0x3e2,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M01 = 0x3e3,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M02 = 0x3e4,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M03 = 0x3e5,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M04 = 0x3e6,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M05 = 0x3e7,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M06 = 0x3e8,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M07 = 0x3e9,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M08 = 0x3ea,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M09 = 0x3eb,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M10 = 0x3ec,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M11 = 0x3ed,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M12 = 0x3ee,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M13 = 0x3ef,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M14 = 0x3f0,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M15 = 0x3f1,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M16 = 0x3f2,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M17 = 0x3f3,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M18 = 0x3f4,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M19 = 0x3f5,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M20 = 0x3f6,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M21 = 0x3f7,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M22 = 0x3f8,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M23 = 0x3f9,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M24 = 0x3fa,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M25 = 0x3fb,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M26 = 0x3fc,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M27 = 0x3fd,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M28 = 0x3fe,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M29 = 0x3ff,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M30 = 0x400,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M31 = 0x401,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M32 = 0x402,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M33 = 0x403,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M34 = 0x404,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M35 = 0x405,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M36 = 0x406,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M37 = 0x407,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M38 = 0x408,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M39 = 0x409,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M40 = 0x40a,
HEADER_ZC_NOTIFY_ACT3__M41 = 0x40b,
HEADER_ZC_BROADCAST3 = 0x40c,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M01 = 0x40d,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M02 = 0x40e,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M03 = 0x40f,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M04 = 0x410,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M05 = 0x411,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M06 = 0x412,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M07 = 0x413,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M08 = 0x414,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M09 = 0x415,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M10 = 0x416,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M11 = 0x417,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M12 = 0x418,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M13 = 0x419,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M14 = 0x41a,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M15 = 0x41b,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M16 = 0x41c,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M17 = 0x41d,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M18 = 0x41e,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M19 = 0x41f,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M20 = 0x420,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M21 = 0x421,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M22 = 0x422,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M23 = 0x423,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M24 = 0x424,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M25 = 0x425,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M26 = 0x426,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M27 = 0x427,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M28 = 0x428,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M29 = 0x429,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M30 = 0x42a,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M31 = 0x42b,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M32 = 0x42c,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M33 = 0x42d,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M34 = 0x42e,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M35 = 0x42f,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M36 = 0x430,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M37 = 0x431,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M38 = 0x432,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M39 = 0x433,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M40 = 0x434,
HEADER_ZC_BROADCAST3__M41 = 0x435,
HEADER_CZ_ENTER2 = 0x436,
HEADER_CZ_REQUEST_ACT2 = 0x437,
HEADER_CZ_USE_SKILL2 = 0x438,
HEADER_CZ_USE_ITEM2 = 0x439,
HEADER_ZC_REQ_CRACKPROOF = 0x43a,
HEADER_CZ_ACK_CRACKPROOF = 0x43b,
HEADER_ZC_CRACKPROOF_ERRCODE = 0x43c,
HEADER_ZC_SKILL_POSTDELAY = 0x43d,
HEADER_ZC_SKILL_POSTDELAY_LIST = 0x43e,
HEADER_ZC_MSG_STATE_CHANGE2 = 0x43f,
HEADER_ZC_MILLENNIUMSHIELD = 0x440,
HEADER_ZC_SKILLINFO_DELETE = 0x441,
HEADER_ZC_SKILL_SELECT_REQUEST = 0x442,
HEADER_CZ_SKILL_SELECT_RESPONSE = 0x443,
HEADER_ZC_SIMPLE_CASH_POINT_ITEMLIST = 0x444,
HEADER_CZ_SIMPLE_BUY_CASH_POINT_ITEM = 0x445,
HEADER_ZC_QUEST_NOTIFY_EFFECT = 0x446,
HEADER_CZ_BLOCKING_PLAY_CANCEL = 0x447,
HEADER_HC_CHARACTER_LIST = 0x448,
HEADER_ZC_HACKSH_ERROR_MSG = 0x449,
HEADER_CZ_CLIENT_VERSION = 0x44a,
HEADER_CZ_CLOSE_SIMPLECASH_SHOP = 0x44b,
HEADER_ZC_ES_RESULT = 0x7d0,
HEADER_CZ_ES_GET_LIST = 0x7d1,
HEADER_ZC_ES_LIST = 0x7d2,
HEADER_CZ_ES_CHOOSE = 0x7d3,
HEADER_CZ_ES_CANCEL = 0x7d4,
HEADER_ZC_ES_READY = 0x7d5,
HEADER_ZC_ES_GOTO = 0x7d6,
HEADER_CZ_GROUPINFO_CHANGE_V2 = 0x7d7,
HEADER_ZC_REQ_GROUPINFO_CHANGE_V2 = 0x7d8,
HEADER_ZC_SHORTCUT_KEY_LIST_V2 = 0x7d9,
HEADER_CZ_CHANGE_GROUP_MASTER = 0x7da,
HEADER_ZC_HO_PAR_CHANGE = 0x7db,
HEADER_CZ_SEEK_PARTY = 0x7dc,
HEADER_ZC_SEEK_PARTY = 0x7dd,
HEADER_CZ_SEEK_PARTY_MEMBER = 0x7de,
HEADER_ZC_SEEK_PARTY_MEMBER = 0x7df,
HEADER_ZC_ES_NOTI_MYINFO = 0x7e0,
HEADER_ZC_SKILLINFO_UPDATE2 = 0x7e1,
HEADER_ZC_MSG_VALUE = 0x7e2,
HEADER_ZC_ITEMLISTWIN_OPEN = 0x7e3,
HEADER_CZ_ITEMLISTWIN_RES = 0x7e4,
HDADER_CH_ENTER_CHECKBOT = 0x7e5,
HEADER_ZC_MSG_SKILL = 0x7e6,
HEADER_CH_CHECKBOT = 0x7e7,
HEADER_HC_CHECKBOT = 0x7e8,
HEADER_HC_CHECKBOT_RESULT = 0x7e9,
HEADER_CZ_BATTLE_FIELD_LIST = 0x7ea,
HEADER_ZC_BATTLE_FIELD_LIST = 0x7eb,
HEADER_CZ_JOIN_BATTLE_FIELD = 0x7ec,
HEADER_ZC_JOIN_BATTLE_FIELD = 0x7ed,
HEADER_CZ_CANCEL_BATTLE_FIELD = 0x7ee,
HEADER_ZC_CANCEL_BATTLE_FIELD = 0x7ef,
HEADER_CZ_REQ_BATTLE_STATE_MONITOR = 0x7f0,
HEADER_ZC_ACK_BATTLE_STATE_MONITOR = 0x7f1,
HEADER_ZC_BATTLE_NOTI_START_STEP = 0x7f2,
HEADER_ZC_BATTLE_JOIN_NOTI_DEFER = 0x7f3,
HEADER_ZC_BATTLE_JOIN_DISABLE_STATE = 0x7f4,
HEADER_CZ_GM_FULLSTRIP = 0x7f5,
HEADER_ZC_NOTIFY_EXP = 0x7f6,
HEADER_ZC_NOTIFY_MOVEENTRY7 = 0x7f7,
HEADER_ZC_NOTIFY_NEWENTRY5 = 0x7f8,
HEADER_ZC_NOTIFY_STANDENTRY5 = 0x7f9,
HEADER_ZC_DELETE_ITEM_FROM_BODY = 0x7fa,
HEADER_ZC_USESKILL_ACK2 = 0x7fb,
HEADER_ZC_CHANGE_GROUP_MASTER = 0x7fc,
HEADER_ZC_BROADCASTING_SPECIAL_ITEM_OBTAIN = 0x7fd,
HEADER_ZC_PLAY_NPC_BGM = 0x7fe,
HEADER_ZC_DEFINE_CHECK = 0x7ff,
HEADER_ZC_PC_PURCHASE_ITEMLIST_FROMMC2 = 0x800,
HEADER_CZ_PC_PURCHASE_ITEMLIST_FROMMC2 = 0x801,
HEADER_CZ_PARTY_BOOKING_REQ_REGISTER = 0x802,
HEADER_ZC_PARTY_BOOKING_ACK_REGISTER = 0x803,
HEADER_CZ_PARTY_BOOKING_REQ_SEARCH = 0x804,
HEADER_ZC_PARTY_BOOKING_ACK_SEARCH = 0x805,
HEADER_CZ_PARTY_BOOKING_REQ_DELETE = 0x806,
HEADER_ZC_PARTY_BOOKING_ACK_DELETE = 0x807,
HEADER_CZ_PARTY_BOOKING_REQ_UPDATE = 0x808,
HEADER_ZC_PARTY_BOOKING_NOTIFY_INSERT = 0x809,
HEADER_ZC_PARTY_BOOKING_NOTIFY_UPDATE = 0x80a,
HEADER_ZC_PARTY_BOOKING_NOTIFY_DELETE = 0x80b,
HEADER_LAST = 0x80c,
} <unnamed-tag>;

Attached File  packets.txt ( 42.39K )

http://eathena-project.googlecode.com/svn/trunk/db/packet_db.txt
ftp://ragnarok1-gravity.ktics.co.kr/Patch/
http://forums.openkore.com/viewtopic.php?f=36&t=11708&sid=5b6d6b3d7b7d98fc2e07d2527bba8155
http://www.eathena.ws/board/index.php?s=096c66f563a7fe3992917f7b81956d2a&showtopic=256579

ZC = server to client
CZ = client to server
AC = login to client
CA = client to login
HC = char to client
CH = client to char
SC = Server to Client (donno why, but it is)
AHC = Login, Char to Client
CAH = Client to Login, Char

//2008-09-10aSakexe
packet_ver: 23
//2009-02-18aSakexe
0x0446,14

//2008-09-10aRagexeRE
packet_ver: 25

//2009-02-18aRagexeRE
//0x0446,14

'0446' => ['quest_notify_effect', 'V v4', [qw(npcID xPos yPos effect type)]],
//2008-09-10aRagexeRE
packet_ver: 25
//2009-12-01aRagexeRE
//0x07fc,10
//0x07fd,-1
//0x07fe,26
//0x07ff,-1

   '07FB' => ['skill_cast', 'a4 a4 v5 V C', [qw(sourceID targetID x y skillID unknown type wait disposable)]],
   '07FF' => ['define_check', 'v', [qw(len)]],
   '0810' => ['open_buying_store', 'c', [qw(number)]],

#enum enumQEFFECT {
#  QEFFECT_OFF =  0,
#  QEFFECT_EXC =  1, // Exclamation mark (get quest)
#  QEFFECT_QUE =  2 // Question mark (turn in quest)
#};

#enum enumQTYPE {
#  QTYPE_YELLOW =  0,
#  QTYPE_ORANG =  1,
#  QTYPE_GREEN =  2,
#  QTYPE_PURPLE =  3
#};

sub quest_notify_effect {
    my ($self, $args) = @_;
    message "npcID: " . $args->{npcID} . "\n";
    message "xPos: " . $args->{xPos} . "\n";
    message "yPos: " . $args->{yPos} . "\n";
    message "effect: " . $args->{effect} . "\n";
    message "type: " . $args->{type} . "\n";
}

# 07FF
# FF 07 08 00 03 00 00 00
sub define_check {
    my ($self, $args) = @_;
}

# 0810
# 10 08 02
sub open_buying_store {
    my ($self, $args) = @_;

    # Used the shop skill.
    my $number = $args->{number};
    message TF("You can buy %s items!\n", $number);
   
    # TODO: mark that skill cast has been successful
}

//2008-09-10aRagexeRE
packet_ver: 25

//2009-12-29aRagexeRE
0x0804,14,bookingsearchreq,2:4:6:8:12        // Booking System
0x0806,2,bookingdelreq,0        // Booking System
0x0807,4
0x0808,14,bookingupdatereq,2        // Booking System
0x0809,50
0x080A,18
0x080B,6        // Booking System

// packet: 0x446
// len: 14
struct PACKET_ZC_QUEST_NOTIFY_EFFECT {
  /* this+0x0 */ short PacketType
  /* this+0x2 */ unsigned long npcID
  /* this+0x6 */ short xPos
  /* this+0x8 */ short yPos
  /* this+0xa */ short effect
  /* this+0xc */ short type
}

// packet: 0x7fa
// len: 8
struct PACKET_ZC_DELETE_ITEM_FROM_BODY {
  /* this+0x0 */ short PacketType
  /* this+0x2 */ short DeleteType {
    DELETE_TYPE_NORMAL =  0x0,
    DELETE_TYPE_USE_SKILL =  0x1,
    DELETE_TYPE_FAIL_REFINING =  0x2,
    DELETE_TYPE_CHANGE_MATERIAL =  0x3,
    DELETE_TYPE_MOVETO_STORE =  0x4,
    DELETE_TYPE_MOVETO_CART =  0x5,
    DELETE_TYPE_SELL_ITEM =  0x6,
  }
  /* this+0x4 */ unsigned short Index
  /* this+0x6 */ short Count
}

// packet: 0x7fb
// len: 25
struct PACKET_ZC_USESKILL_ACK2 {
  /* this+0x0 */ short PacketType
  /* this+0x2 */ unsigned long AID
  /* this+0x6 */ unsigned long targetID
  /* this+0xa */ short xPos
  /* this+0xc */ short yPos
  /* this+0xe */ unsigned short SKID
  /* this+0x10 */ unsigned long property
  /* this+0x14 */ unsigned long delayTime
  /* this+0x18 */ bool isDisposable
}

// packet: 0x7fc
// len: 10
struct PACKET_ZC_CHANGE_GROUP_MASTER {
  /* this+0x0 */ short PacketType
  /* this+0x2 */ unsigned long OldMasterAID
  /* this+0x6 */ unsigned long NewMasterAID
}

// packet: 0x7fd
// len: 7
// inner_len: *
// Note: Wery Strange Packet, one of a kind with variable inner struct
struct PACKET_ZC_BROADCASTING_SPECIAL_ITEM_OBTAIN {
  /* this+0x0 */ short PacketType
  /* this+0x2 */ short PacketLength
  /* this+0x4 */ unsigned char type {
    TYPE_BOXITEM =  0x0,
    TYPE_MONSTER_ITEM =  0x1,
  }
  /* this+0x5 */ unsigned short ItemID
  /* this+0x7 */ struct VarString Holder { // related to MSI_BROADCASTING_SPECIAL_ITEM_OBTAIN = 0x65c
    /* this+0x0 */ char len
    /* this+0x1 */ char Name[...]
  }
  if (packet.type == TYPE_BOXITEM) {
    /* this+0x... */ unsigned short BoxItemID
  } else if (packet.type == TYPE_MONSTER_ITEM) {
    /* this+0x... */ struct VarString Monster {
      /* this+0x0 */ char len
      /* this+0x1 */ char Name[...]
    }
  }
}
 
// packet: 0x7fe
// len: 26
struct PACKET_ZC_PLAY_NPC_BGM {
  /* this+0x0 */ short PacketType
  /* this+0x2 */ char Bgm[24]
}

// packet: 0x7ff
// len: 4
// inner_len: 4
// max_inner_len: 4
struct PACKET_ZC_DEFINE_CHECK {
  /* this+0x0 */ short PacketType
  /* this+0x2 */ short PacketLength
  /* this+0x4 */ int Result {
    DEFINE__BROADCASTING_SPECIAL_ITEM_OBTAIN =  0x1,
    DEFINE__RENEWAL_ADD_2 =  0x2,
    DEFINE__CHANNELING_SERVICE =  0x4,
  }
}

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0Z9wUX6uQM0J:auriga.moe.hm/Auriga/diff/0784.diff+BROADCASTING_SPECIAL_ITEM_OBTAIN&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th&client=firefox-a&source=www.google.co.th

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:io317dkZO0oJ:auriga.clua.net/diff/0784.diff+BROADCASTING_SPECIAL_ITEM_OBTAIN&cd=2&hl=th&ct=clnk&gl=th&client=firefox-a&source=www.google.co.th
And Buying Store:
Code:
// packet: 0x810
// len: 3
struct PACKET_ZC_OPEN_BUYING_STORE {
  /* this+0x0 */ short PacketType
  /* this+0x2 */ unsigned char count
}

// packet: 0x811
// len: 89
// inner_len: 6
struct PACKET_CZ_REQ_OPEN_BUYING_STORE {
  /* this+0x0 */ short PacketType
  /* this+0x2 */ short PacketLength
  /* this+0x4 */ unsigned long LimitZeny
  /* this+0x8 */ unsigned char result
  /* this+0x9 */ char storeName[80]
  /* this+0x59 */ struct TRADE_ITEM_BUYING_STORE ItemList[...] {
    /* this+0x0 */ unsigned short index
    /* this+0x2 */ unsigned short ITID
    /* this+0x4 */ short count
  }
}

// packet: 0x812
// len: 8
struct PACKET_ZC_FAILED_OPEN_BUYING_STORE_TO_BUYER {
  /* this+0x0 */ short PacketType
  /* this+0x2 */ short Result
/*
     1 -> Chat -> Failed to open Purchasing Store. [MSGSTRING 1742]
     2 -> Chat -> The total weight of the item is %d and exceeds your weight limit. Please reconfigure. [MSGSTIRNG 1743]
          %d = Item Weight / 10
     8 -> Chat -> Shop information is incorrect and cannot be opened. [MSGSTRING 1798]
*/
  /* this+0x4 */ int total_weight
}

// packet: 0x813
// len: 12
// inner_len: 9
struct PACKET_ZC_MYITEMLIST_BUYING_STORE {
  /* this+0x0 */ short PacketType
  /* this+0x2 */ short PacketLength
  /* this+0x4 */ unsigned long AID
  /* this+0x8 */ int limitZeny
  /* this+0xc */ struct BUYING_STORE_ITEMLIST ItemList[...] {
    /* this+0x0 */ int price
    /* this+0x4 */ short count
    /* this+0x6 */ unsigned char type
    /* this+0x7 */ unsigned short ITID
  }
}

// packet: 0x814
// len: 86
struct PACKET_ZC_BUYING_STORE_ENTRY {
  /* this+0x0 */ short PacketType
  /* this+0x2 */ unsigned long makerAID
  /* this+0x6 */ char storeName[80]
}

// packet: 0x815
// len: 2
struct PACKET_CZ_REQ_CLOSE_BUYING_STORE {
  /* this+0x0 */ short PacketType
}

// packet: 0x816
// len: 6
struct PACKET_ZC_DISAPPEAR_BUYING_STORE_ENTRY {
  /* this+0x0 */ short PacketType
  /* this+0x2 */ unsigned long makerAID
}

// packet: 0x817
// len: 6
struct PACKET_CZ_REQ_CLICK_TO_BUYING_STORE {
  /* this+0x0 */ short PacketType
  /* this+0x2 */ unsigned long makerAID
}

// packet: 0x818
// len: 15
// inner_len: 9
struct PACKET_ZC_ACK_ITEMLIST_BUYING_STORE {
  /* this+0x0 */ short PacketType
  /* this+0x2 */ short PacketLength
  /* this+0x4 */ unsigned long makerAID
  /* this+0x8 */ unsigned long StoreID
  /* this+0xc */ int limitZeny
  /* this+0x10 */ struct BUYING_STORE_ITEMLIST ItemList[...] {
    /* this+0x0 */ int price
    /* this+0x4 */ short count
    /* this+0x6 */ unsigned char type
    /* this+0x7 */ unsigned short ITID
  }
}

// packet: 0x819
// len: 12
// inner_len: 6
struct PACKET_CZ_REQ_TRADE_BUYING_STORE {
  /* this+0x0 */ short PacketType
  /* this+0x2 */ short PacketLength
  /* this+0x4 */ unsigned long makerAID
  /* this+0x8 */ unsigned long StoreID
  /* this+0xc */ struct struct TRADE_ITEM_BUYING_STORE ItemList[...] {
    /* this+0x0 */ unsigned short index
    /* this+0x2 */ unsigned short ITID
    /* this+0x4 */ short count
  }
}

// packet: 0x81a
// len: 4
struct PACKET_ZC_FAILED_TRADE_BUYING_STORE_TO_BUYER {
  /* this+0x0 */ short PacketType
  /* this+0x2 */ short Result
  /*
    3: MSI_BUYINGSTORE_TRADE_OVERLIMITZENY
    4: MSI_BUYINGSTORE_TRADE_BUYCOMPLETE
  */
}

// packet: 0x81b
// len: 10
struct PACKET_ZC_UPDATE_ITEM_FROM_BUYING_STORE {
  /* this+0x0 */ short PacketType
  /* this+0x2 */ unsigned short ITID
  /* this+0x4 */ short count
  /* this+0x6 */ int limitZeny
}

// packet: 0x81c
// len: 10
struct PACKET_ZC_ITEM_DELETE_BUYING_STORE {
  /* this+0x0 */ short PacketType
  /* this+0x2 */ short index
  /* this+0x4 */ short count
  /* this+0x6 */ int zeny
}

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

AddThis

Share |