ขอบคุณความรู้ดีๆจาก WWW.OPENKORE.COM WWW.THAIKORE.COM WWW.OPKWIN.COM WWW.MOD2PLAY.COM และเวบอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ ณ.ทีนี้ด้วยนะคะ (ขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านบนนานแล้ว แต่เผื่ออาจมองกันไม่เห็นนะคะ เลยขอบคุณอีกรอบ)
เชิญชวนทำบุญแทนการเซทบอทให้โหลดฟรีคะ

ไม่บังคับนะคะ


แต่ใครเอาบอทไปใช้เองไม่ว่ากัน แต่ใครเอาบอทไปใช้ในทางธุรกิจ ไม่บริจาคขอให้จู้ดๆ อิอิ

ขอร้องจากใจ กรุณาอย่านำบอทไปขายเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

12/13/2553

Auto Macro Mage/Wizard Skills

at items_control.txt
Code:
Clip [Bloody Butterfly] [1] 0 0 0 0 0


Quote:
automacro EquipingPhen {
inventory "Clip [Bloody Butterfly] [1]" > 0

console /.*You are casting (Fire|Storm|Cold|Quagmire|Jupitel|Magic)*/i <<< you could just add or leave it blank
run-once 1

call {
do eq Clip [Bloody Butterfly] [1]
release EquipingPhen
}
}

automacro UnEquipingPhen {
inventory "Clip [Bloody Butterfly] [1]" > 0

console /.*You use (Fire|Storm|Cold|Quagmire|Jupitel|Magic)|You failed to cast */i<<< you could just add or leave it blank
run-once 1

call {
do uneq Clip [Bloody Butterfly] [1]
release UnEquipingPhen
}
}

Our bot will kills player according to skills ur using to kill monsters.
 
Just add Jupitel Thunder on our config, if u just want to use those skills on players only, add ur surrounding monster names on notMonsters so it will attacks only player with certain skills.
 
example :

Code:
attackSkillSlot Fire Bolt {
   lvl 10
   dist 9
   maxCastTime 0
   minCastTime 0
   hp
   sp > 30
   homunculus_hp
   homunculus_sp
   homunculus_dead
   onAction
   whenStatusActive
   whenStatusInactive
   whenFollowing
   spirit
   aggressives
   previousDamage
   stopWhenHit 0
   inLockOnly 0
   notInTown 0
   timeout 0
   disabled 0
   monsters
   notMonsters Les, Wood Goblin, Poporing, Mantis
   maxAttempts 0
   maxUses 100
   target_whenStatusActive
   target_whenStatusInactive
   target_deltaHp
   inInventory
   isSelfSkill 0
   equip_topHead
   equip_midHead
   equip_lowHead
   equip_leftHand
   equip_rightHand
   equip_leftAccessory
   equip_rightAccessory
   equip_robe
   equip_armor
   equip_shoes
   equip_arrow
   manualAI 0
}

attackSkillSlot Fire Bolt {
   lvl 5
   dist 9
   maxCastTime 0
   minCastTime 0
   hp
   sp > 30
   homunculus_hp
   homunculus_sp
   homunculus_dead
   onAction
   whenStatusActive
   whenStatusInactive
   whenFollowing
   spirit
   aggressives
   previousDamage
   stopWhenHit 0
   inLockOnly 0
   notInTown 0
   timeout 0
   disabled 0
   monsters
   notMonsters
   maxAttempts 0
   maxUses 100
   target_whenStatusActive
   target_whenStatusInactive
   target_deltaHp
   inInventory
   isSelfSkill 0
   equip_topHead
   equip_midHead
   equip_lowHead
   equip_leftHand
   equip_rightHand
   equip_leftAccessory
   equip_rightAccessory
   equip_robe
   equip_armor
   equip_shoes
   equip_arrow
   manualAI 0
}

this way when i botting on mosk_dun01, i only uses lvl 5 firebolt to all enemies around me, and going to uses lvl 10 firebolt when some player attacks me. notice that u also need to put the priority firebolt on the first skill slot, or else u will try attacking player wif lvl 5 firebolts 1st according to ur maxuses after that then u uses lvl 10

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

AddThis

Share |