ขอบคุณความรู้ดีๆจาก WWW.OPENKORE.COM WWW.THAIKORE.COM WWW.OPKWIN.COM WWW.MOD2PLAY.COM และเวบอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ ณ.ทีนี้ด้วยนะคะ (ขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านบนนานแล้ว แต่เผื่ออาจมองกันไม่เห็นนะคะ เลยขอบคุณอีกรอบ)
เชิญชวนทำบุญแทนการเซทบอทให้โหลดฟรีคะ

ไม่บังคับนะคะ


แต่ใครเอาบอทไปใช้เองไม่ว่ากัน แต่ใครเอาบอทไปใช้ในทางธุรกิจ ไม่บริจาคขอให้จู้ดๆ อิอิ

ขอร้องจากใจ กรุณาอย่านำบอทไปขายเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

12/09/2553

วิธีทำบอทให้เป็นภาษา Thai

การเปิดไฟล์ทุกครั้งควรใช้โปรแกรม EDITPLUS นะคะ

- file ../table/server.txt ค่าตรง serverEncoding ที่เราจะบอท ตั้งเป็น Thai

# This file contains information about master servers.

#####################
# Official RO Servers

## www.ragnarok.in.th/
[Thailand - tRO Main server (Norse)]
ip 122.155.11.240
port 6900
master_version 7
version 24
serverType tRO
secureLogin 3
secureLogin_type 0
secureLogin_requestCode
secureLogin_account 0
gameLogin_packet 0x275
patchserver wpatch.ragnarok.in.th
patchpath /patch70
storageEncryptKey 0x050B6F79, 0x0202C179, 0x00E20120, 0x04FA43E3, 0x0179B6C8, 0x05973DF2, x007D8D6B, 0x08CB9ED9
serverEncoding Thai
charBlockSize 112
addTableFolders tRO
gameguard 1
captcha 0

[Thailand - tRO Free life server (Alice(new), Poring)]
ip 122.155.11.242
port 6900
master_version 7
version 24
serverType tRO
secureLogin 3
secureLogin_type 0
secureLogin_requestCode
secureLogin_account 0
gameLogin_packet 0x275
pauseCharServer 1
patchserver wpatch.ragnarok.in.th
patchpath /patch70
storageEncryptKey 0x050B6F79, 0x0202C179, 0x00E20120, 0x04FA43E3, 0x0179B6C8, 0x05973DF2, x007D8D6B, 0x08CB9ED9
serverEncoding Thai
charBlockSize 112
addTableFolders tRO
gameguard 1
captcha 0

[Thailand - tRO Free life server (Yoyo, Picky)]
ip 122.155.11.241
port 6900
master_version 7
version 24
serverType tRO
secureLogin 3
secureLogin_type 0
secureLogin_requestCode
secureLogin_account 0
gameLogin_packet 0x275
patchserver wpatch.ragnarok.in.th
patchpath /patch70
storageEncryptKey 0x050B6F79, 0x0202C179, 0x00E20120, 0x04FA43E3, 0x0179B6C8, 0x05973DF2, x007D8D6B, 0x08CB9ED9
serverEncoding Thai
charBlockSize 112
addTableFolders tRO
gameguard 1
captcha 0

- file ../control/sys.txt ค่า locale ตั้งเป็น th

###### Localization settings ######
locale Th

###### Localization compatibility ######
# Enable to make Kore compatible with old 2.0 configs.
locale_compat 0

###### Wx interface settings ######
wxHideConsole 1


###### Bus system settings ######
# Whether to enable the bus system.
bus 0

# If you want to connect to an already running bus server on a different
# computer, specify the host and port here.
bus_server_host
bus_server_port


###### Vx interface settings ######
panelTwo_domains publicchat, pm, guildchat, partychat, pm/sent, list, info, selfchat, schat, error, warning
panelOne_lineLimit 900
panelTwo_lineLimit 100
panelFont Verdana
menuFont Lucida Console
sbarFont Arial
panelOne_height 8
panelOne_width 60
panelOne_side top
panelOne_fontsize 8
panelTwo_height 4
panelTwo_width 40
panelTwo_side bottom
panelTwo_fontsize 8


###### Plugin settings ######
# loadPlugins <0|1|2|3>
# this option controls loading of plugins at startup or when the "plugin load all" command is used.
# 0 : do not load plugins
# 1 : load all plugins
# 2 : only load plugins that are listed in loadPlugins_list
# 3 : load all plugins except those listed in skipPlugins_list
loadPlugins 1

# loadPlugins_list
# if loadPlugins is set to 2, this comma-separated list of plugin names (filename without the extension)
# specifies which plugin files to load at startup or when the "plugin load all" command is used.
loadPlugins_list macro

# skipPlugins_list
# if loadPlugins is set to 3, this comma-separated list of plugin names (filename without the extension)
# specifies which plugin files to skip at startup or when the "plugin load all" command is used.
skipPlugins_list

###### Miscellaneous ######
sendAnonymousStatisticReport 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

AddThis

Share |