ขอบคุณความรู้ดีๆจาก WWW.OPENKORE.COM WWW.THAIKORE.COM WWW.OPKWIN.COM WWW.MOD2PLAY.COM และเวบอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงไว้ ณ.ทีนี้ด้วยนะคะ (ขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านบนนานแล้ว แต่เผื่ออาจมองกันไม่เห็นนะคะ เลยขอบคุณอีกรอบ)
เชิญชวนทำบุญแทนการเซทบอทให้โหลดฟรีคะ

ไม่บังคับนะคะ


แต่ใครเอาบอทไปใช้เองไม่ว่ากัน แต่ใครเอาบอทไปใช้ในทางธุรกิจ ไม่บริจาคขอให้จู้ดๆ อิอิ

ขอร้องจากใจ กรุณาอย่านำบอทไปขายเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

12/17/2553

Novice to Sniper

#novice lv1-15

    automacro Novice1 {
    exclusive 1
    run-once 1
    base == 1
    class Novice

    call {
    do conf lockMap moc_fild12
    do conf attackUseWeapon 1
    do conf route_randomWalk 1
    do conf attackDistance 1.5
    }
    }

    #change job archer

    automacro level_15 {
    priority 1
    exclusive 1
    run-once 1
    base >= 15
    class Novice

    call {
    do conf lockMap morocc
    do c @load
    pause 3
    do move 161 112
    do conf autoTalkCont 1
    do talknpc 163 115 c c r0 r2 c r0 c
    }
    }

    #buy bow
    automacro buy_bow {
    priority 2
    inventory "Composite Bow [3]" = 0
    map morocc
    class Archer
    exclusive 1
    job = 1
    run-once 1
    call {
    pause 3
    do move 175 98
    do talknpc 174 101 c
    pause 2
    do store
    pause 2
    do buy @store (Composite Bow)
    pause 2
    do eq Composite Bow [3]
    do move 147 101
    do talknpc 147 102 c
    pause 2
    do store
    pause 2
    do buy @store (Silver Arrow) 1500
    pause 2
    do eq Silver Arrow
    pause 2
    do talknpc 147 102 c
    pause 2
    do store
    pause 2
    do buy @store (Fly Wing) 100
    }
    }

    #lv archer
    automacro archer_15 {
    priority 3
    exclusive 1
    run-once 1
    class Archer
    base >= 15

    call {
    do move 159 99
    do talknpc 160 97 c r2 r24 c r0
    do conf lockMap pay_dun00
    }
    }

    #job 41 change hunter
    automacro job41 {
    priority 4
    exclusive 1
    run-once 1
    class Archer
    job >= 41

    call {
    do conf lockMap morocc
    do c @load
    pause 3
    do move 161 112
    do talknpc 163 115 c c r0 c c r0 c
    }
    }

    #Hunter Buy bow
    automacro Hun_buy_bow {
    priority 5
    exclusive 1
    run-once 1
    class Hunter
    job = 1

    call {
    pause 2
    do autosell
    pause 1
    do move 175 98
    do talknpc 174 101 c
    pause 2
    do store
    pause 2
    do buy @store (Hunter Bow)
    pause 2
    do eq Hunter Bow
    }
    }

    #Hun lv
    automacro Hunlv {
    priority 6
    exclusive 1
    run-once 1
    class Hunter
    job = 1

    call {
    do move 159 99
    do talknpc 160 97 c r3 r13 c r14
    do conf lockMap gl_prison
    do conf route_randomWalk 0
    do conf attackDistance 10
    }
    }

    #Hunter 99
    automacro hun99 {
    priority 7
    exclusive 1
    run-once 1
    class Hunter
    base == 99

    call {
    do c @load
    pause 3
    do autosell
    do move 161 112
    do talknpc 163 115 c c r0 r0 c r0 c
    }
    }

    ### add stat and ab
    automacro stat_add {
    timeout 200
    base > 1

    call {
    do stat_add agi
    }
    }

    automacro stat_add2 {
    timeout 60
    base > 1

    call {
    do stat_add dex
    }
    }

    automacro ab {
    status not Blessing
    exclusive 1
    run-once 1
    call {
    do talknpc 158 97 c
    release ab
    }
    }

    automacro getsp {
    map gl_prison
    sp < 10%
    exclusive 1
    run-once 1
    call {
    do c @load
    pause 2
    do talknpc 158 97 c
    pause 2
    do talknpc 160 97 c r3 r13 c r14
    release getsp
    }
    }

    automacro buy_Arrow {
    equipped not Silver Arrow
    exclusive 1
    run-once 1
    call {
    do c @load
    pause 3
    do move 147 101
    pause 1
    do talknpc 147 102 c
    pause 2
    do store
    pause 2
    do buy @store (Silver Arrow) 1500
    pause 2
    do eq Silver Arrow
    pause 2
    do talknpc 160 97 c r3 r13 c r14
    release buy_Arrow
    }
    }

    #high class
    automacro highNovice1 {
    priority 8
    exclusive 1
    run-once 1
    base == 1
    class High Novice

    call {
    do conf lockMap moc_fild12
    do conf attackUseWeapon 1
    do conf route_randomWalk 1
    do conf attackDistance 1.5
    }
    }

    #change job high archer

    automacro high_level_15 {
    priority 9
    exclusive 1
    run-once 1
    base >= 15
    class High Novice

    call {
    do conf lockMap morocc
    do c @load
    pause 3
    do move 161 112
    do talknpc 163 115 c c r0 r0 c c
    }
    }

    #lv high archer
    automacro high_archer_15 {
    priority 10
    exclusive 1
    run-once 1
    class High Archer
    base >= 15

    call {
    do eq Silver Arrow
    do eq Composite Bow [3]
    do move 159 99
    do talknpc 160 97 c r3 r24 c r0
    do conf lockMap pay_dun00
    }
    }

    #job 50 change sniper
    automacro job50 {
    priority 11
    exclusive 1
    run-once 1
    class High Archer
    job == 50

    call {
    do conf lockMap morocc
    do c @load
    pause 3
    do move 161 112
    do talknpc 163 115 c c r0 c c r0 c
    }
    }

    #lv sniper
    automacro Sniperlv {
    priority 12
    exclusive 1
    run-once 1
    class Sniper
    job = 1

    call {
    do eq Hunter Bow
    do move 159 99
    do talknpc 160 97 c r3 r13 c r14
    do conf lockMap gl_prison
    do conf route_randomWalk 0
    do conf attackDistance 10
    }
    }

    #sniper 99
    automacro sni99 {
    priority 13
    exclusive 1
    run-once 1
    class Sniper
    base == 99

    call {
    do c @load
    pause 3
    do autosell
    do quit
    }
    }

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ18/12/53

    ช่วยสอนเซ็ต บอทนักธนูได้ไหมครับไม่ได้เล่นมา 7 ปีใช้ไม่เป็นเลย

    ตอบลบ

AddThis

Share |